HomeO nasAutomatyGaleriaCo zyskujeszKontaktFAQ

Modulo System
Automaty sprzedające serii MS 1000

Zasada działania - wydawanie towaru

Rysunek 2.Przykład półki skonfigurowanej do sprzedaży lekarstw.

Do przechowywania towaru w automacie MS 1000 służą zazwyczaj półki, które w odróżnieniu od większości spotykanych na rynku automatów same nie są wyposażone w żadne mechanizmy przeznaczone do wydawania towaru, takie jak spirale, podajniki śrubowe czy taśmowe. Towar na półkach układa się w rzędach równoległych do ścian bocznych automatu podobnie jak ma to miejsce w przypadku zwykłych półek sklepowych. Poszczególne rzędy produktów rozdzielone są prprzez prowadnice towaru, których zadaniem jest zapewnienie aby produkty z sąsiednich rzędów wzajemnie się nie stykały. W każdym rzędzie powinien znajdować się towar jednego rodzaju ale możliwe jest sprzedawanie tego samego towaru z kilku rzędów, pólek czy nawet całego automatu. Można powiedzieć, że w najogólniejszym przypadku liczba asortymentu sprzedawanego z automatu zawiera się w przedziale od jeden do łącznej liczby rzędów towaru na wszystkich jego półkach.

W trakcie procesu sprzedaży z półki automatu pobierana jest pierwsza od frontu sztuka wybranego towaru, zaś pozostałe produkty w rzędzie przesuwane są o jedną pozycję w przód. Czynność ta realizowana jest za pomocą jednego centralnego mechanizmu, zapewniającego obsługę wszystkich półek urządzenia, a którego główna część znajduje się w tylnej części maszyny. Automat wyposażony jest również w system czujników pozwalających kontrolować zarówno obecność towaru na półce jak i nadzorować prawidłowość jego wydawania. Czuwające nad prawidłowym wydaniem produktu czujniki optyczne potrafią kontrolować sprzedaż nawet bardzo małych przedmiotów, których wymiary wynoszą tylko 10mm/10mm/10mm.dnośnie wielkości produktów, ilości asortymentu oraz ilości sztuk towaru dla poszczególnych asortymentów. Zasobniki standardowe posiadają możliwość ustawiania wszystkich wymiarów sprzedawanego produktu, tzn. jego szerokości, długości i grubości. Pozwala to użytkownikowi na samodzielną zmianę sprzedawanego asortymentu w dowolnej chwili.

Automat może być wyposażany w różną liczbę, montowanych na dowolnej wysokości półek na towar. Minimalna odległość pomiędzy nimi wynosi 60mm przy standardowej konfiguracji urządzenia, zaś typowa grubość samej półki to 30mm. Wynika z tego możliwość zamontowania w automacie maksymalnie do 16 półek, jednak w przypadku wersji automatów wykonywanych z konfiguracją niestandardową liczba ta może być jeszcze większa. Wysokość mocowania półki można ustalać z rozdzielczością 15mm. Zarówno ilość półek w urządzeniu, jak i wysokość ich mocowania w automacie mogą być w dowolnej chwili zmieniane przez samego użytkownika. gólnych asortymentów. Zasobniki spiralne posiadają możliwość regulacji długości i szerokości sprzedawanego produktu, co daje użytkownikowi możliwość samodzielnej zmiany wymiarów sprzedawanego produktu.

Na pólkach montowane są prowadnice towaru, których wielkość, ilość i rozstaw dopasowuje się do wymiarów aktualnie sprzedawanego asortymentu. Minimalna odległość pomiędzy prowadnicami przy standardowej konfiguracji automatu wynosi 24mm, co przy grubości typowej prowadnicy wynoszącej 1mm pozwala na zamontowanie na półce do 27 prowadnic i tym samym na ustawienie do 28 rzędów towaru. Miejsce mocowania prowadnicy na półce można ustalać dowolnie z rozdzielczością 5mm. Zarówno ilość prowadnic, jak i ich położenie mogą być w dowolnej chwili zmieniane przez samego użytkownika.

Automat MS 1000 dysponuje elastycznością konfiguracji niespotykaną w jakichkolwiek innych maszynach sprzedających. Wynika to po pierwsze z faktu, że półki w tym automacie same nie są wyposażone w żadne mechanizmy wydające towar, a po drugie z możliwości zmieniania ich liczby, mocowania na dowolnej wysokości i wyposażania w zmienną liczbę dowolnie montowanych prowadnic towaru. Dla porównania, w dotychczas stosowanych urządzeniach zarówno liczba samych półek, jak i ilość mechanizmów wydających towar, instalowanych na półkach, jest zwykle albo ściśle ustalona, albo możliwa do zmiany tylko w bardzo wąskim zakresie. Jeśli przykładowo chcemy z automatu MS 1000 sprzedawać towar o wymiarach 22cm/25cm, możemy zastosować 5 półek rozstawionych w odległości 30cm, z ustawionymi trzema rzędami towaru na każdej, co pozwali nam na sprzedaż do 15 różnych produktów. Ten sam automat można jednak w dowolnej chwili przekonfigurować do sprzedaży towaru o wymiarach 2cm/5cm z zastosowaniem 16 półek z towarem, ułożonym w 28 rzędach, pozwalających łącznie na sprzedaż 448 różnych produktów. Jeśli dodatkowo założymy, że w tym drugim przypadku grubość towaru wynosi 2cm, to łatwo policzyć, że automat tak skonfigurowany pomieści łącznie ponad 13 tysięcy sztuk towaru. Powyższe liczby wskazują, że możliwości automatu MS 1000 przewyższają znacznie jakiekolwiek inne spotykane na rynku urządzenia podobnej wielkości. Warto również zwrócić uwagę na znacznie większy w porównaniu z innymi konstrukcjami współczynnik wykorzystania przestrzeni na towar wewnątrz tego automatu. Wiąże się to głównie z brakiem wolnego miejsca wokół przechowywanych produktów, w odróżnieniu od np. automatów spiralnych, w których, niewykorzystana przestrzeń wynikająca z samego istnienia zwojów spirali jest zwykle większa niż miejsce zajmowane przez sprzedawany produkt.

Opisana powyżej metoda składowania towaru pozwala na sprzedaż większości asortymentu z jakim spotykamy się na co dzień w handlu. W przypadku towarów nietypowych, o bardzo nieregularnym kształcie i nieokreślonej konsystencji istnieje jeszcze możliwość wyposażenia automatu MS 1000 w inne, nie opisane powyżej rodzaje półek i akcesoriów, które zapewniają sprzedaż praktycznie każdego rodzaju produktu.

Home   O nas   Automaty   Galeria   O Vendingu   Kontakt   FAQ  
Projekt i relaizacja Litgraf Design