HomeO nasAutomatyGaleriaCo zyskujeszKontaktFAQ

Modulo System
Automaty sprzedające serii MS 005

Sposoby wyboru sprzedawanego produktu

Istnieje kilka sposobów w jaki kupujący może wskazać produkt albo produkty które chciałby z automatu zakupić. Poszczególne wersje każdego modelu automatów serii MS 005 charakteryzują się określonym sposobem wyboru towaru. Sposób wyboru towaru różnych wersji automatów można odczytać z rysunków ich ścian frontowych znajdujących się w opisie każdego z modeli. Wynika on również z oznaczenia wersji automatu. W automatach serii MS 005 o sposobie wyboru towaru świadczy pierwsza cyfra w oznaczeniu wersji danego modelu automatu MSxx5-Xxxxxx. Stosowane są następujące sposoby wyboru towaru:

 • Brak możliwości wyboru towaru- Oznaczenie: MSxx5-0xxxxx
  Tego rodzaju wersje automatów stosuje się tylko w przypadku, gdy z automatu sprzedawany jest jeden rodzaj produktu. Przykładami takich automatów mogą być automaty sprzedające jeden rodzaj prezerwatyw lub automaty sprzedające ochraniacze foliowe na obuwie. Automaty sprzedające jeden rodzaj produktu nie są obecnie często stosowane.
 • Wybór sekwencyjny - Oznaczenie: MSxx5-1xxxxx
  Automat z wyborem sekwencyjnym posiada na obudowie tylko 3 lub 4 przyciski oznaczone jako: Strzałka w górę, Strzałka w dół, Enter (Zatwierdź) i opcjonalnie Esc (Anuluj). Klawisze strzałek służą do przewijania listy produktów, Enter do zatwierdzenia wyboru a klawisz Esc do rezygnacji z wyboru. Podczas przewijania listy na wyświetlaczu pokazywane są nazwy produktów oraz ich ceny. W przypadku braku danego produktu w zasobniku wyświetlana jest również informacja o tym fakcie.
 • Wybór przyciskiem bez okienka - Oznaczenie: MSxx5-2xxxxx
  W tego typu automatach wyboru produktu dokonujemy poprzez jednokrotne naciśnięcie odpowiadającego danemu produktowi przycisku. Obok przycisków nie znajdują się tutaj jednak okna wystawowe w których umieszczony jest rzeczywisty produkt a jedynie naklejka ze zdjęciem, symbolem lub opisem produktu. Naklejka taka może stanowić część grafiki nanoszonej na całe drzwi frontowe automatu lub też może być to mała naklejka naklejana odrębnie dla każdego sprzedawanego produktu. Tego typu automaty mają uzasadnienie w miejscach szczególnie narażonych na dewastację i ewentualne rozbicie szyby w oknie wystawowym.
 • Wybór przyciskiem przy oknie wystawowym - Oznaczenie: MSxx5-3xxxxx
  Jest to najłatwiejszy z punktu widzenia klienta sposób wyboru produktu. W automatach tego typu przyciski wyboru produktu znajdują się tuż obok okna wystawowego, na którym umieszczamy rzeczywiste produkty. Wybór towaru przez kupującego polega na naciśnięciu przycisku znajdującego się obok produktu, który chce on kupić. Możliwość wystawiania rzeczywistych produktów w takich automatach gwarantuje większą wielkość sprzedaży w porównaniu z automatami gdzie produkt rzeczywisty nie jest widoczny.
 • Wybór przyciskiem przy okienku ze zdjęciem, opisem lub symbolem produktu
  - Oznaczenie: MSxx5-4xxxxx
  Jest to wersja pośrednia pomiędzy sposobem wyboru 2 i 4. Przyciski wyboru znajdują się w tym przypadku obok okienek, za którymi znajdują się jednak nie rzeczywiste produkty, a jedynie zdjęcia, opisy lub symbole produktu. W automatach tego typu, w porównaniu z automatami w wersji 2 łatwiej jest dokonać zmiany asortymentu sprzedawanych produktów.
 • Wybór przy użyciu klawiatury numerycznej - Oznaczenie: MSxx5-5xxxxx
  Automaty tego typu wyposażone są w okienka wystawowe identyczne jak w przypadku opcji 3, w których umieszczane są rzeczywiste produkty. Obok okienek nie ma tutaj jednak przycisków wyboru, ale jedna centralnie umieszczona klawiatura numeryczna. Produkty na wystawie oznakowane są jedno lub dwu cyfrowymi numerami. Wyboru produktu dokonujemy poprzez wybór na klawiaturze numerycznej jednej lub dwu cyfr identyfikujących produkt. Automaty z klawiaturą numeryczną dają użytkownikowi największe możliwości swobodnego układania produktów na wystawie automatu. Możliwość wystawiania rzeczywistych produktów gwarantuje i w tym przypadku większą sprzedaż niż ma to miejsce w automatach, w których produkt rzeczywisty nie jest widoczny.
Home   O nas   Automaty   Galeria   O Vendingu   Kontakt   FAQ  
Projekt i relaizacja Litgraf Design