HomeO nasAutomatyGaleriaCo zyskujeszKontaktFAQ

Modulo System
Automaty sprzedające serii MS 005

Zasada działania - wydawanie towaru

Zasobniki pionowe standardowe z towarem.

Zasobniki pionowe spiralne, lewy zasobnik z podpaskami, prawy z Red Bull SHOT.

Do przechowywania towaru w automacie oraz do jego wydawania podczas procesu sprzedaży służą podzespoły zwane zasobnikami. Pojedynczy zasobnik stosowany jest do sprzedaży jednego asortymentu, ale z kilku zasobników można sprzedawać towar tego samego rodzaju. Ilość asortymentu sprzedawana z automatu jest równa lub mniejsza od ilości zasobników w jaką automat został wyposażony. Poszczególne modele automatów wyposaża się w różnej wielkości zasobniki oraz w różną ich liczbę. Dla danego modelu automatu ilość zasobników w jaką można go wyposażyć jest odwrotnie proporcjonalna do ich wielkości. Maksymalne ilości zasobników dla poszczególnych modeli automatów podaje Tabela 1. Istnieją 2 podstawowe rodzaje zasobników:

Najczęściej stosowanym typem zasobnika jest zasobnik pionowy standardowy. W tego rodzaju zasobniku towar składowany jest w pionowym stosie, w którym poszczególne sztuki towaru leżą płasko na sobie stykając się największymi płaszczyznami. W trakcie procesu sprzedaży z zasobnika wydawana jest ta sztuka towaru, która znajduje się najniżej, a pozostały towar przesuwa się o jedną pozycję w dół. Za wydawanie towaru odpowiedzialny jest specjalny mechanizm znajdujący się w dolnej części zasobnika poniżej towaru. Całość wyposażona jest również w czujnik pozwalający kontrolować obecność towaru w zasobniku. Zasobniki pionowe standardowe pozwalają głównie na sprzedaż towaru o prostopadłościennym kształcie takiego jak: lekarstwa w pudełkach, tampony, prezerwatywy, chusteczki higieniczne i inne produkty opakowane w pudełka. Istnieje wiele rodzajów zasobników pionowych standardowych, różniących się wysokością, głębokością i również innymi cechami, które pozwalają na dostosowywanie automatów serii MS 005 do różnych wymagań odnośnie wielkości produktów, ilości asortymentu oraz ilości sztuk towaru dla poszczególnych asortymentów. Zasobniki standardowe posiadają możliwość ustawiania wszystkich wymiarów sprzedawanego produktu, tzn. jego szerokości, długości i grubości. Pozwala to użytkownikowi na samodzielną zmianę sprzedawanego asortymentu w dowolnej chwili.

Drugim rodzajem zasobnika stosowanym w automatach serii MS 005 jest zasobnik pionowy spiralny. W tego rodzaju zasobniku towar składowany jest również w pionowym stosie, ale poszczególne sztuki towaru nie leżą tutaj bezpośrednio na sobie, lecz znajdują się pomiędzy zwojami pionowej spirali, stanowiącej element każdego zasobnika. Podczas procesu sprzedaży następuje jeden pełny obrót spirali, co skutkuje przesunięciem się całego towaru w zasobniku o jedną pozycję w dół oraz wydaniem sztuki towaru, która znajdowała się najniżej. Silnik napędowy mechanizmu znajduje się w górnej części zasobnika spiralnego. Podobnie jak w przypadku zasobnika standardowego również zasobnik spiralny wyposażony jest w czujnik pozwalający kontrolować obecność towaru. Zasobniki pionowe spiralne służą do sprzedaży towaru o nieregularnych kształtach, takiego jak: pojedynczo pakowane podpaski, pojedyncze prezerwatywy, batoniki, pasta i szczoteczki do zębów, produkty w małych buteleczkach, produkty pakowane w saszetki czy produkty w tubkach. Istnieje kilka rodzajów zasobników pionowych spiralnych, różniących się wysokością, średnicą spirali i jej skokiem, pozwalających, podobnie jak w przypadku zasobników standardowych na dostosowywanie wyposażanych w te zasobniki automatów do różnych wymagań odnośnie wielkości produktów, ilości asortymentu oraz ilości sztuk towaru poszczególnych asortymentów. Zasobniki spiralne posiadają możliwość regulacji długości i szerokości sprzedawanego produktu, co daje użytkownikowi możliwość samodzielnej zmiany wymiarów sprzedawanego produktu.

Home   O nas   Automaty   Galeria   O Vendingu   Kontakt   FAQ  
Projekt i relaizacja Litgraf Design