HomeO nasAutomatyGaleriaCo zyskujeszKontaktFAQ

Modulo System
Automaty sprzedające serii MS 001

Sposoby wyboru sprzedawanego produktu

Istnieje kilka sposobów w jaki kupujący może wskazać produkt albo produkty które chciałby zakupić z automatu. Poszczególne wersje każdego modelu automatów serii MS 001 charakteryzują się określonym sposobem wyboru towaru. Sposób wyboru towaru różnych wersji automatów można odczytać z rysunków ich ścian frontowych znajdujących się w opisie każdego z modeli. Wynika on również z oznaczenia wersji automatu. W automatach serii MS 001 o sposobie wyboru towaru świadczy pierwsza cyfra w oznaczeniu wersji danego modelu automatu MSxx1-Xxxxxx. Stosowane są następujące sposoby wyboru towaru:

 • Brak możliwości wyboru towaru- Oznaczenie: MSxx1-0xxxxx
  Tego rodzaju wersje automatów stosuje się tylko w przypadku, gdy z automatu sprzedawany jest jeden rodzaj produktu. Przykładami takich automatów mogą być automaty sprzedające jeden rodzaj prezerwatyw lub automaty sprzedające ochraniacze foliowe na obuwie. Automaty sprzedające jeden rodzaj produktu nie są obecnie często stosowane.
 • Wybór sekwencyjny - Oznaczenie: MSxx1-1xxxxx
  Automat z wyborem sekwencyjnym posiada na obudowie tylko 3 lub 4 przyciski oznaczone jako: Strzałka w górę, Strzałka w dół, Enter (Zatwierdź) i opcjonalnie Esc (Anuluj). Klawisze strzałek służą do przewijania listy produktów, Enter do zatwierdzenia wyboru a klawisz Esc do rezygnacji z wyboru. Podczas przewijania listy na wyświetlaczu pokazywane są nazwy produktów oraz ich ceny. W przypadku braku danego produktu w zasobniku wyświetlana jest również informacja o tym fakcie.
 • Wybór dedykowanym przyciskiem - Oznaczenie: MSxx1-2xxxxx
  W tego typu automatach wyboru produktu dokonujemy poprzez jednokrotne naciśnięcie odpowiadającego danemu produktowi przycisku. Obok każdego przycisku znajduje się naklejka ze zdjęciem, symbolem lub opisem produktu. Naklejka taka może stanowić część grafiki nanoszonej na całe drzwi frontowe automatu lub też może być to mała naklejka nanoszona odrębnie dla każdego sprzedawanego produktu. Tego typu automaty, które dodatkowo nie posiadają okna wystawowego mają uzasadnienie w miejscach szczególnie narażonych na dewastację i ewentualne rozbicie szyby w oknie wystawowym. Alternatywnie do stosowania zdjęć, opisów i symboli, do identyfikacji przycisków stosuje się również numery. Ma to miejsce w przypadku gdy automat posiada okno wystawowe, na którym umieszczane są, również numerowane produkty.
 • Wybór przy użyciu klawiatury numerycznej - Oznaczenie: MSxx1-5xxxxx
  Automaty tego typu wyposażone są zwykle w okienko wystawowe, na którym znajduje się sprzedawany w automacie asortyment. Produkty umieszczone na wystawie posiadają identyfikujące je numery, które w zależności od konfiguracji oprogramowania mogą składać się z jednej lub dwu cyfr. Wybór kupowanego produktu dokonywany jest poprzez wpisanie na centralnie umieszczonej klawiaturze numerycznej jedno lub dwu cyfrowej liczby identyfikującej produkt z wystawy. W automatach z oknem wystawowym możliwość pokazania rzeczywistych produktów gwarantuje większą sprzedaż niż ma to miejsce w automatach, w których produkt rzeczywisty nie jest widoczny.
Home   O nas   Automaty   Galeria   O Vendingu   Kontakt   FAQ  
Projekt i relaizacja Litgraf Design